Connect with us

Zadejte svůj dotaz

.

Martina Myšková

Společnost

V médiích se často objevují alarmující snímky plastových nádob a obalů, které se hromadí v mořích a oceánech. Množství odpadu, které lidstvo produkuje, je...