Connect with us

Zadejte svůj dotaz

.

Politika

Lidé, kteří pracují, musí mít slušnou životní úroveň – EU chce standardizovat minimální mzdu, Česko stojí pod průměrem

Evropský parlament je připraven zahájit jednání za zaručení minimálních mezd pro důstojný život v Evropské unii. Poslanci návrh za adekvátní platy v zemích EU uvítali a na listopadovém plenárním zasedání schválili mandát k vyjednávání.

Zdroj: Shutterstock
Zdroj: Shutterstock

Evropská rada tak povolila zahájení jednání o společné minimální mzdě pro všechny země bloku. Smyslem není mít pevnou částku pro každý stát, ale stanovit kritéria, aby platba byla „spravedlivá“ ve všech členských státech EU podle ekonomické situace a životních nákladů v dané lokalitě. Zveřejnění návrhu předloženého Evropskou komisí se uskutečnilo na jednání ministrů práce a sociálních věcí v Bruselu a znamená formální začátek vyjednávacího procesu s Parlamentem, který již postup schválil.

Ministři práce sedmadvacítky se shodli na společném postoji a schválili mandát Rady EU k zahájení jednání o návrhu rámcové směrnice zaměřené na spravedlivou a přiměřenou minimální mzdu zemích EU. Ve všech členských státech by tak měli mít pracovníci nárok na minimální mzdu, ať už jde o hodnotu definovanou zákonem, jako je tomu například v České republice, anebo prahovou hodnotu stanovenou prostřednictvím kolektivních smluv, jak je tradicí zejména v severoevropských zemích.

Zdroj: Shutterstock
Nicolas Schmit
Zdroj: Shutterstock

„Měl jsem určité pochybnosti, že se nám podaří dosáhnout tohoto výsledku, a proto jsem velmi spokojen,“ komentoval evropský komisař pro práci a sociální věci Nicolas Schmit. Přesto nebyly všechny členské státy přesvědčeny: Maďarsko a Dánsko hlasovaly proti zahájení jednání, Rakousko se zdrželo hlasování, protože chtělo více času na rozmyšlenou, stejně tak Německo, které se nachází v přechodném období mezi vládami. 

 „Potřebujeme spravedlivé mzdy, protože Evropa nemůže být místem, kde lidé, kteří pracují, žijí v chudobě a bez záruky minimálních životních podmínek,“ zdůraznil Schmit, který věří, že najít v této problematice společnou řeč nebude trvat dlouho. Nemůžeme se smířit s tím, že lidé, kteří vkládají veškerou svou energii do práce, nemají slušnou životní úroveň. Tento zákon bude velkým krokem ke spravedlivé výplatě,” uvedl dále ministr práce Janez Cigler Kralj za Slovinsko, které v současnosti EU předsedá.

Zdroj: Shutterstock
Zdroj: Shutterstock

Minimální mzda v EU

V roce 2021 se měsíční minimální mzdy v rámci EU značně lišily, od 332 EUR v Bulharsku po 2 202 EUR v Lucembursku. Jedním z velkých faktorů pro tuto širokou škálu je rozdíl v životních nákladech v jednotlivých evropských zemích. V České republice je v současnosti ustanovena na 16.200 Kč, což je asi 640€.

Na základě úrovně jejich národní hrubé měsíční minimální mzdy vyjádřené v eurech lze k 1. červenci 2021 členské státy EU rozdělit do tří různých skupin:
1. skupina s národní minimální mzdou nižší než 750€ měsíčně, která zahrnuje Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Lotyšsko, Chorvatsko, Estonsko, Česko, Polsko, Slovensko a Litvu. Jejichž národní minimální mzda se pohybovala od 332€ v Bulharsku do 642€ v Litvě.

2. skupina s národní minimální mzdou kolem 750€, ale méně než 1500€ měsíčně. Do této skupiny patří Řecko, Portugalsko, Malta, Slovinsko a Španělsko, kde se minimální mzda pohybovala od 758€ v Řecku do 1 108€ ve Španělsku.
3. skupina s národní minimální mzdou nad 1500€ měsíčně, kam spadá Francie, Německo, Belgie, Nizozemsko, Irsko a Lucembursko. Jejich vnitrostátní minimální mzdy se pohybovaly od 1 555€ ve Francii do 2 202€ v Lucembursku.

Legislativní proces schvalování této směrnice probíhá v rekordním čase a signalizuje také závazek vyjádřený Francií, která přebírá tzv. předsednictví Rady dne 1. ledna 2022 k urychlenému schválení. Nynější návrhy počítají s fixací minimální mzdy z hlediska referenčních ukazatelů ve výši 60 % průměrného platu každé země, minimální mzda v Česku je nyní 49 % průměrného platu. 

Zdroj: Shutterstock
Zdroj: Shutterstock

Brusel také uvedl dva další důvody pro zasahování do záležitosti, kterou si členské státy ponechávají ve své výlučné pravomoci. První vzešel z pozorování několika mezer v národních systémech stanovování minimální mzdy jako například aktualizace a kontrolní mechanismy nebo rozdíly mezi muži a ženami, které je třeba vzít v úvahu pro schválení návrhu. Druhý souvisí s hodnotou minimální mzdy v EU, která podle dostupných studií neroste ve většině členských zemí úměrně s mírou prosperity či produktivity. V době předložení návrhu Komise byla mzda, kterou pobíral každý šestý pracovník v EU, považována za nízkou, jak varuje Nicolas Schmit: „Evropská ekonomika nemůže konkurovat na základě nízkých mezd.”

Zdroj: Eurostat, Publico

Může se Vám líbít

Celebrity

Syn Kateřiny Kornové Filip slavil 30. narozeniny. Narodil se den před narozeninami svého otce zpěváka a herce Jiřího Korna, takže pánové slavili v tandemu....

Celebrity

Kdo ještě neslyšel o vztahu modelky Agáty Hanychové a mediálního magnáta Jaromíra Soukupa, jako by snad ani nebyl. Zprávy o tomto nově vzniklém páru...

Celebrity

Sto lidí, sto chutí, říká jedno známé české pořekadlo. O tom, že se člověk nikdy nezalíbí všem, se na vlastní kůži přesvědčila také herečka...

Reality shows

Napínavý souboj o kmenovou a individuální imunitu, konec klíčového hráče i neprofesionální chování moderátora Ondřeje Novotného, které tvůrci reality show raději vystřihli, ale trochu...