Connect with us

Zadejte svůj dotaz

.

Politika

Naděje v těžké době zdražování? Státy EU se dohodly na minimálních mzdách, uvedl Jurečka. Tohle se má změnit

Členské země EU schválily v úterý směrnici, která prosazuje přiměřenost zákonem stanovených minimálních mezd. Jejím cílem je dosáhnout důstojných pracovních a životních podmínek zaměstnanců v Unii. Dohodu na směrnici jménem českého předsednictví v Radě EU potvrdil místopředseda české vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Foto: ČTK
Foto: ČTK

„V době, kdy lidé musí šetřit pro energetickou krizi, je tento zákon poselstvím naděje. Minimální mzdy a kolektivní stanovování mezd jsou silné nástroje, které lze použít k zajištění toho, aby všichni pracovníci dostávali platy, které umožňují slušnou životní úroveň,“ uvedl Jurečka v tiskové zprávě pro média.

Směrnice stanoví postupy pro přiměřenost zákonem stanovené minimální mzdy, podporuje kolektivní vyjednávání o stanovování mezd a zlepšuje účinný přístup k ochraně minimální mzdy pro ty pracovníky, kteří mají podle vnitrostátního práva nárok na minimální mzdu.

Od členských států se zákonnými minimálními mzdami se požaduje, aby zavedly procedurální rámec pro stanovení a aktualizaci těchto minimálních mezd podle souboru jasných kritérií. Aktualizace zákonné minimální mzdy se bude provádět nejméně každé dva roky (každé čtyři roky v zemích, které používají mechanismus automatické indexace).

Zdroj: Shutterstock
Zdroj: Shutterstock

Směrnice však nepředepisuje konkrétní úroveň minimální mzdy, které musí členské státy dosáhnout.

Podpora kolektivního vyjednávání o stanovování mezd znamená, že cílem směrnice je zvýšit počet pracovníků, na které se vztahuje kolektivní vyjednávání o stanovování mezd. K dosažení tohoto cíle by členské země měly podporovat schopnost sociálních partnerů zapojit se do kolektivního vyjednávání.

Pokud je míra pokrytí kolektivním vyjednáváním například pod hranicí 80 %, členské státy by měly vypracovat akční plán na podporu kolektivního vyjednávání. Akční plán by měl stanovit jasný časový plán a konkrétní opatření pro postupné zvyšování míry pokrytí kolektivním vyjednáváním.

Text směrnice rovněž stanoví, že členské státy přijmou opatření ke zlepšení efektivního přístupu pracovníků k zákonné ochraně minimální mzdy. Opatření za tímto účelem zahrnují kontroly ze strany inspektorátů práce, snadno dostupné informace o ochraně minimální mzdy a rozvoj schopnosti donucovacích orgánů jednat proti zaměstnavatelům, kteří nedodržují pravidla.

Směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku EU. Členské státy pak budou mít dva roky na to, aby ji zavedly do svého vnitrostátního práva.

Zdroj: Čas.sk, HNonline.sk

Může se Vám líbít

Celebrity

Syn Kateřiny Kornové Filip slavil 30. narozeniny. Narodil se den před narozeninami svého otce zpěváka a herce Jiřího Korna, takže pánové slavili v tandemu....

Celebrity

Kdo ještě neslyšel o vztahu modelky Agáty Hanychové a mediálního magnáta Jaromíra Soukupa, jako by snad ani nebyl. Zprávy o tomto nově vzniklém páru...

Celebrity

Sto lidí, sto chutí, říká jedno známé české pořekadlo. O tom, že se člověk nikdy nezalíbí všem, se na vlastní kůži přesvědčila také herečka...

Reality shows

Napínavý souboj o kmenovou a individuální imunitu, konec klíčového hráče i neprofesionální chování moderátora Ondřeje Novotného, které tvůrci reality show raději vystřihli, ale trochu...