Connect with us

Zadejte svůj dotaz

.

Politika

Největší justiční volby v ČR, Česká advokátní komora volí své orgány

Advokáti tento pátek 22. října pořádají volební sněm, na kterém si zvolí kandidáty do orgánů České advokátní komory. Sněm je nejvyšší autorita advokátního samosprávného stavu, který sdružuje veškeré advokátky a advokáty, včetně koncipientek a koncipientů.

Foto: Miloš Schmiedberger
Foto: Miloš Schmiedberger

Volby se uskutečňují do všech volených orgánů komory. Jedná se o představenstvo a jejího předsedu, dále pak kontrolní radu. Vzhledem k tomu, že advokátní komora je samosprávná profesní organizace, tak Komora i sama rozhoduje o kárných proviněních advokátů, proto se bude volit i do kárné komise a odvolací kárné komise. Neméně důležitá je oblast vzdělávání advokátů a koncipientů, kdy koncipienti po povinné praxi skládají advokátní zkoušky, a proto je třeba volit i do zkušební komise.

Advokátní komora sdružuje advokáty, kteří jsou nezbytnou součástí justice. Jsou to právě advokáti, kteří jsou historicky ochraniteli právně zaručených práv. Z historie známe, že pokud kdokoliv začne zasahovat do práv advokátů, vždy se jedná o despotickou moc, která pokud se ji to nezamezí včas, přejde do totalitního režimu. Příkladem je nejen období nacistické nadvlády za druhé světové války, nebo komunistická vláda po roce 1948, ale mnohé další nejen ve střední Evropě. I v současnosti najdeme celou řadu států, které potlačují svobodnou advokacii, respektive spravedlivý proces a nelze tyto státy či státní útvary hodnotit jako právní státy.

Přejme tedy českým advokátkám a advokátům, aby mohli svobodně volit své orgány, které vykonávají kompetence svobodného advokátního stavu a nenechali stát, nebo jeho složky, či kohokoliv jiného zasahovat do jejich práv, tedy ani do práv České advokátní komory, což sebou přináší i dobrou ochranu ostatních.

Je to důležité pro nás všechny, abychom chránili nejen spravedlivý proces, demokracii, ale i principy právního státu a naše oprávněná práva.

Zdroj dat: Česká advokátní komora

Může se Vám líbít

Celebrity

Syn Kateřiny Kornové Filip slavil 30. narozeniny. Narodil se den před narozeninami svého otce zpěváka a herce Jiřího Korna, takže pánové slavili v tandemu....

Celebrity

Kdo ještě neslyšel o vztahu modelky Agáty Hanychové a mediálního magnáta Jaromíra Soukupa, jako by snad ani nebyl. Zprávy o tomto nově vzniklém páru...

Celebrity

Sto lidí, sto chutí, říká jedno známé české pořekadlo. O tom, že se člověk nikdy nezalíbí všem, se na vlastní kůži přesvědčila také herečka...

Reality shows

Napínavý souboj o kmenovou a individuální imunitu, konec klíčového hráče i neprofesionální chování moderátora Ondřeje Novotného, které tvůrci reality show raději vystřihli, ale trochu...