Connect with us

Zadejte svůj dotaz

.

Zahraniční politika

Portugalsko zakázalo zaměstnavatelům kontaktovat zaměstnance mimo pracovní dobu

Portugalský parlament na posledním jednaní před svým rozpuštěním schválil novelu pracovního zákona. Ta upravuje mimo jiné i podmínky home office v zákoníku práce. Zaměstnavatel tak nově nesmí kontaktovat zaměstnance po pracovní době, musí uhradit náklady pracovníka na home office jako jsou elektřina nebo internet a upravil také věkovou hranici dítěte, kde si rodiče mohou vybrat režim práce z domova, ze 4 na 8 let.

Zdroj: Shutterstock
Zdroj: Shutterstock

Pandemie koronaviru a s ní spojené domácí izolace odkryly nové možnosti práce, cestou home office se pak rozhodlo jít nemálo firem, které tím mimo jiné ušetří za nákup nebo pronájem budov i jejich provoz. Změna podmínek sebou ale přinesla mnoho dalších změn, které je teď třeba ukotvit v pravidlech tak, aby obě strany měly jasně definovaná práva i povinnosti. Portugalská vláda tak jako další přistoupila k právnímu zakotvení pravidel tohoto režimu a dodržela tím slib, který Portugalcům před časem dala.

Podle nového pravidla je zaměstnavatel povinen zdržet se veškerého kontaktu se zaměstnancem mimo jeho pracovní dobu pod hrozbou peněžitých sankcí. Zaměstnanec má tedy právo vypnout pracovní telefon, odpojit se od komunikačních kanálů a nereagovat na kontakt ze strany zaměstnavatele i kolegů. Zároveň by za toto počínání neměl být trestán nebo diskriminován.

Zdroj: Shutterstock
Zdroj: Shutterstock

Zákon, který sice vyvolal rozličné kontroverze v mezinárodních médiích, není v Evropě nic nového. Podobné pracovní zákony platí i ve Francii, Itálii, Španělsku či Belgii. Novela schválená parlamentem se snaží čelit firemní kultuře trvalé dostupnosti, zajistit tak zaměstnanci právo „odejít”. Toto pravidlo platí v režimu práce z domova, ale i prezenčně. Praktické účinky tohoto zákona se dají ovšem jen obtížně předpokládat, záleží totiž na zaměstnanci samotném. Odmítnutí kontaktu mimo pracovní dobu sice nemůže vést k žádnému znevýhodnění či postihu (disciplinárního či jiného), pokud si ovšem toto odpojení zaměstnanec nepřeje, nic se nemění.

Zákon také pamatuje na opačný problém izolace zaměstnanců v režimu práce z domova, který nyní nově ustavuje, že zaměstnavatel bude muset podporovat osobní kontakty mezi zaměstnancem a nadřízenými i mezi ostatními kolegy v intervalech stanovených v dohodě o práci na dálku. Ty nesmí přesahovat časové úseky delší než dva měsíce.

Úpravy se dotýkají také již existujícího nároku na práci na dálku pro rodiče s dětmi, pokud je tento režim slučitelný s vykonávanou činností a zaměstnavatel na něj má prostředky. Týkat se bude nově rodičů dětí do osmi let. Jedná se pak o firmy s 10 a více zaměstnanci.

Zdroj: Shutterstock
Zdroj: Shutterstock

Nová pravidla se také dotýkají problematiky soukromí u pracovníků na dálku, definují, jak může zaměstnavatel své pracovníky kontrolovat v průběhu pracovní doby. Firmy tak mohou provádět kontrolu o provedení práce prostřednictvím technologií a komunikačních zařízení, zaměstnanci ovšem musí být s těmito postupy seznámeni a musí respektovat jejich soukromí. Novela také zakazuje nastavení trvalého spojení ať prostřednictvím zvuku anebo obrazu během pracovní doby.

Novela dále ukládá zaměstnavateli uhradit svým pracujícím dodatečné náklady spjaté s prací na dálku. Firmy jsou tak tedy nově povinny zaplatit všechny dodatečné náklady, které pracovník prokazatelně nese, včetně zvýšení nákladu na energii, rychlejší internet, který se slučuje se službou komunikační potřeby ale i údržbu pracovních zařízení. Je na pracovníkovi, aby prokázal navýšení výdajů.

Může se Vám líbít

Celebrity

Syn Kateřiny Kornové Filip slavil 30. narozeniny. Narodil se den před narozeninami svého otce zpěváka a herce Jiřího Korna, takže pánové slavili v tandemu....

Celebrity

Kdo ještě neslyšel o vztahu modelky Agáty Hanychové a mediálního magnáta Jaromíra Soukupa, jako by snad ani nebyl. Zprávy o tomto nově vzniklém páru...

Celebrity

Sto lidí, sto chutí, říká jedno známé české pořekadlo. O tom, že se člověk nikdy nezalíbí všem, se na vlastní kůži přesvědčila také herečka...

Reality shows

Napínavý souboj o kmenovou a individuální imunitu, konec klíčového hráče i neprofesionální chování moderátora Ondřeje Novotného, které tvůrci reality show raději vystřihli, ale trochu...