Connect with us

Zadejte svůj dotaz

.

Politika

Zařadí se Česko mezi nejvyspělejší země světa? Vláda chce lepší školství, finance i životní prostředí

Nová vláda koalic SPOLU a Pirátů a Starostů v pátek zveřejnila programové prohlášení, se kterým bude tuto středu žádat poslance o důvěru. Kromě schválení důchodové reformy chce kabinet premiéra Fialy stabilizovat veřejné finance, modernizovat školství, nebo skoncovat s uhlím a významně digitalizovat a zeštíhlit státní aparát.

Zdroj: ČTK
Zdroj: ČTK

Cílem ambiciózního programového prohlášení je podle premiéra Fialy zařadit Česko mezi nejvyspělejší země světa. Pro server Aktuálně.cz uvedl, že „kabinet si na sebe některými cílovými termíny záměrně ‚ušil bič’.“ Plnění náročného programu je ale podle něj nezbytné, pokud má Česká republika obstát v mezinárodní konkurenci.

Programové prohlášení nové vlády vychází z koaliční smlouvy SPOLU a Pirátů a Starostů; níže uvádíme zásadní vize nového kabinetu, které z prohlášení vyplývají.

Zdraví

Prioritou nové vlády v oblasti zdravotnictví je prevence. Kabinet chce například podpořit programy dietního stravování ve školách a podpořit zdravý pohyb – „přeměníme Národní sportovní agenturu ve funkční organizaci, která bude transparentně rozdělovat dotace“, píše ve svém prohlášení. Další prioritou je zkvalitnění vzdělávání zdravotníků. Co se týče pandemie koronaviru, chce vláda hledat způsoby, jak se s covidem-19 naučit žít bez omezení jiné zdravotní péče. „Základem bude ve spolupráci s ČLS JEP do konce ledna 2022 založení Národního institutu pro zvládání pandemie.“

Státní správa a obrana

Metodou pokroku je podle nové vlády odbourání byrokracie, přebytečné administrativy a snižování počtu úřednických míst. V oblasti obrany chce kabinet do roku 2025 dostát aliančním závazkům a výdaje na obranu zvýšit na 2 % HDP. Do poloviny roku 2022 má také vzniknout návrh mandátu pro vyslání ozbrojených sil do zahraničních misí a operací na období let 2023 a 2024.

Novelu čeká i způsob volby do rad České televize a Rozhlasu, kam chce vláda zapojit Senát a to už během letošního roku.

Sociální politika

Klíčovou novinkou v oblasti sociální politiky je plánovaná důchodová reforma, která má (například) podpořit pracující seniory, zkrátit dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod, umožnit dřívější odchody do důchodu zaměstnancům v náročných profesích, zvýšit vdovské důchody a podpořit penzijní spoření. 

Velkou část pozornosti věnuje programové prohlášení institucionální péči o děti, podpoře pěstounství a nerodičovské péči. Cílem je větší flexibilita při péči o děti – rodičovský příspěvek by mohli nově dostávat i prarodiče.

Místní rozvoj

Rozdíly mezi vyspělými a zaostalejšími regiony má pomoct snížit podpora regionálního vzdělávání skrze intervenční programy, a také rozvoj infrastruktury (služeb, zdravotní péče a dopravních spojení) na venkově, aby se snížil odchod lidí z vesnic. Prohlášení také slibuje „transparentní a spravedlivé využití zdrojů z EU“ v regionech.

Foto: Antonio Batinic / Shutterstock.com

Výdaje na kulturu v tomto volebním období by měly tvořit zhruba 1 % státního rozpočtu. Jejímu rozvoji má pomoci i prosazování „vyššího daňového zvýhodnění mecenášství a sponzoringu.“

Ekologie

V boji se změnou klimatu je pro vládu klíčový odklon od uhlí. Plánuje postupné odstavování uhelných elektráren s využitím zemního plynu jako přechodného zdroje k vyrovnání výkyvů. ,,Limity těžby uhlí jsou pro nás konečné a neprolomitelné,“ píše vláda v prohlášení. Budoucnost energetiky má být v kombinaci jaderné energie a decentralizovaných obnovitelných zdrojů.

Vláda také, se zohledněním cílů EU, plánuje představit „Politiku ochrany klimatu v ČR“, která počítá s klimatickou neutralitou nejpozději do roku 2050 a podporou „klimatického vzdělávání ve školách.“ Jako konkrétní kroky pak programové prohlášení uvádí přispění ke zřízení nových fotovoltaických zařízení „na minimálně sto tisících střechách do roku 2025“ a snížení DPH u ekologických výrobků (po jejich prověření).

Problémy s vodou v Česku chce vláda řešit motivováním zemědělců ke zmenšování půdních bloků a omezení osevní plochy v erozně ohrožených oblastech na 10 hektarů. Zadržení vody v krajině vláda uvádí jako jednoznačnou prioritu v oblasti ekologie.

Ekonomika, průmysl a doprava

V příštích letech nový kabinet slibuje (na české poměry) masivní rozvoj dopravní infrastruktury: až 200 kilometrů nových dálnic do roku 2025, modernizaci 290 kilometrů železnic, do roku 2023 uvolnění minimálně 6 miliard korun ročně na financování silnic 2. a 3. tříd a zastavení prací na projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Prohlášení také hovoří o větší férovosti a transparentnosti v oblasti financí – například odstřižení firem daňových rájů od veřejných peněz, omezení prostoru pro nelegální daňovou optimalizaci na úkor českých občanů a zavedení transparentního výkaznictví nadnárodních firem na půdě EU podle země původu tržeb. Kabinet dále slibuje zavedení automatické valorizace minimální mzdy.

Foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Evropa a zahraničí

Zahraniční politika nové vlády bude orientovaná na spolupráci v Evropě, NATO a v asijském demokratickém prostoru (Japonsko, Jižní Korea, Indie, Tchaj-wan). Resort zahraničí plánuje revizi vztahů s Ruskem a Čínou. V oblasti společné zahraniční politiky EU vidí vláda jako prioritu rozšiřování Evropské Unie o země západního Balkánu, angažování Unie ve Středomoří a zemích Sahelu. Programové prohlášení nehovoří o konkrétních plánech na české předsednictví v Radě EU v druhé polovině letošního roku, pouze se zmiňuje o ambici vrátit ČR pověst spolehlivého a respektovaného partnera. Obecněji chce vláda prohlubovat jednotný vnitřní trh a trh práce, mobilitu studentů a volné cestování v EU.

Budoucnost

Prohlášení vlády počítá s rychlou digitalizací státní správy – v plánu je aktivní výměna dat mezi úřady tak, aby mezi nimi občané nemuseli „běhat sami“; dále rozšíření funkcí Czech POINTu a tvorba tzv. eDokladovky, která umožní zrušit povinnost nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak. Vláda také slibuje zavedení jednotného portálu veřejné služby pro on-line podporu zaměstnavatelů.

Reformy se nemají vyhnout ani školství – v plánu je revize rámcových vzdělávacích programů do konce roku 2023 s důrazem na porozumění před memorováním, nebo rozšíření spolupráce mezi školami a firmami. „Ve spolupráci s vysokými školami do září 2022 podpoříme rozšíření nabídky profesních bakalářských programů tak, aby lépe reflektovaly potřeby trhu práce,“ říká vláda v programovém prohlášení.

Další agenda se týká investic do vědy a výzkumu díky financím z centrálních programů EU a to s důrazem na technologické inovace.

Zdroje dat:
Vláda ČR, ODS, Aktuálně.cz

Může se Vám líbít

Celebrity

Syn Kateřiny Kornové Filip slavil 30. narozeniny. Narodil se den před narozeninami svého otce zpěváka a herce Jiřího Korna, takže pánové slavili v tandemu....

Celebrity

Kdo ještě neslyšel o vztahu modelky Agáty Hanychové a mediálního magnáta Jaromíra Soukupa, jako by snad ani nebyl. Zprávy o tomto nově vzniklém páru...

Celebrity

Sto lidí, sto chutí, říká jedno známé české pořekadlo. O tom, že se člověk nikdy nezalíbí všem, se na vlastní kůži přesvědčila také herečka...

Reality shows

Napínavý souboj o kmenovou a individuální imunitu, konec klíčového hráče i neprofesionální chování moderátora Ondřeje Novotného, které tvůrci reality show raději vystřihli, ale trochu...