Connect with us

Zadejte svůj dotaz

.

Byznys

Část pražské tržnice SAPA jde do dražby

Možná už jste v ní byli, nebo o ní minimálně slyšeli. Proslulá vietnamská tržnice SAPA, které se přezdívá stát ve státě, půjde už za necelý měsíc do dražby. Den konání je stanoven na 15. června a předmětem dražby bude několik nemovitostí o celkové výměře 170 822 m². Zájemce by si měl podle správce konkursní podstaty Luboše Smrčky připravit 750 milionů korun. Má to ale háček…

Zdroj: Shutterstock
Zdroj: Shutterstock

Přihazovat se bude po 100 tisících

Nejnižší podání (750 milionů korun) je stanoveno v souladu se znaleckým posudkem. Minimální příhoz činí 100 tisíc korun a dražební jistota pak 75 milionů korun. Ta bude neúspěšným dražitelům po dražbě vrácena. Zájemci si budou moci prohlédnout nemovitosti několik dní před dražbou.

Soubor nemovitostí tvoří zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 545 m² a ostatní plocha o výměře 113 277 m². Nejedná se tak o celou tržnici, ale pouze o objekty bývalého masokombinátu.

Kdo je skutečným majitelem?

Komplikací při dražbě může být skutečnost, že nemovitosti si nárokuje společnost SAPARIA a.s., která je měla v roce 1999 nabýt od úpadce (společnost MASOSPOL a.s.). Jako vlastník je ostatně SAPARIA a.s. zapsána i v katastru nemovitostí. Na druhou stranu MASOSPOL a.s. od kupní smlouvy později odstoupil, skončil v konkursu a nemovitosti nechal zapsat do soupisu konkursní podstaty.

SAPARIA a.s. od té doby podala několik žalob, ve kterých žádala o vyloučení nemovitostí z konkursní podstaty. Jenže věc není ani po letech rozhodnuta. I proto v dražební vyhlášce jasně stojí: „Po dobu, než bude ve věci pravomocně rozhodnuto, bude uhrazená cena dosažená vydražením v plné výši uložena na účtu navrhovatele dražby (resp. účtu konkursní podstaty MASOSPOL a.s. v likvidaci) a v případě, že soud vylučovací žalobě pravomocně vyhoví či částečně vyhoví, bude vydražiteli vrácena příslušná částka ceny dosažené vydražením ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí.“

Investice do SAPY je tak zajímavou příležitostí, na jejíž výsledek si však bude muset vítězný dražitel nejspíš nějaký čas počkat.

Může se Vám líbít

Politika a justice

Generál v záloze a bezpečnostní expert Andor Šándor studoval nejen v České republice, ale i v Itálii a USA. Byl šéfem vojenského zpravodajství a...

Cestování

Nasadit helmu, sednout na kolo a objevovat krásy Čech a Moravy s větrem v zádech. Pokud si takhle představujete ideálně strávený víkend a cyklistika...

Byznys

Jan Procházka je vynálezcem revoluční baterie HE3DA, o níž v posledních letech slýcháme čím dál více. Radomír Prus je architektem miliardového projektu Magna Energy...

Cestování

Představujete si Švédy jako svalnaté a neohrožené Vikingy s plnovousem, kteří se rvou do krve o to, co jim patří, a nebojí se nahlas...