Connect with us

Zadejte svůj dotaz

.

Ekonomika

Obnovitelné zdroje míří ke globální dominanci

V loňském roce dosáhly zdroje zelené energie historického milníku, když se podílely na celkové produkci elektrické energie 30,3 %. Tento nárůst o 0,9 procentního bodu oproti předchozímu roku je důsledkem rozšíření solárních parků a větrných farem, jak uvádí nedávná zpráva od institutu Ember

Zdroj: canva.knihovna
Zdroj: canva.knihovna

Zásadní snížení spoléhání na fosilní paliva a související emise je klíčové pro dosažení mezinárodních klimatických cílů. Na summitu COP28 v Dubaji se více než stovka států zavázala ke ztrojnásobení kapacit obnovitelných zdrojů do roku 2030, což by podle Ember mělo být realizovatelné.

Čína se loni podílela na více než polovině globálního nárůstu solární a větrné energie. Energie získaná ze slunce se zvýšila o 23,2 % a z větru o 9,8 %. Naopak, produkce z hydroelektráren byla nejnižší za posledních pět let, hlavně kvůli suchu v Číně a jiných zemích.

Německo si stanovilo za cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 55 % a směřuje k 80 %. Energetická společnost EPCG ukončila provoz pěti uhelných bloků v zahraničí, což je krok směrem k udržitelnosti.

Přestože výpadek vodní energie byl kompenzován zvýšenou produkcí z uhlí, hlavně v zemích postižených suchem – Číně, Indii, Vietnamu a Mexiku, očekává se, že růst obnovitelných zdrojů sníží v letošním roce závislost na fosilních palivech. Poprvé od roku 2000 by měl jejich podíl na celosvětové produkci elektřiny klesnout pod 60 %.

Podle zprávy je pokles využívání fosilních paliv v energetice nevyhnutelný, což povede k redukci emisí.

Celková poptávka po elektřině dosáhla v loňském roce rekordních čísel, když se zvýšila o 627 terawatthodin, což je srovnatelné s poptávkou Kanady. V procentuálním vyjádření to představuje nárůst o 2,2 %, což je méně než průměrný roční růst. Na tomto zvýšení se podílely technologie jako elektromobily, tepelná čerpadla, elektrolyzéry, klimatizace a datová centra.

Zdroj: forbes.cz

Může se Vám líbít

Sticky Post

V Česku dochází k rapidnímu vzestupu využívání solární energie. S rostoucím počtem fotovoltaických elektráren a investicemi přesahujícími 45 miliard korun za posledních pět let...

Sticky Post

Založení společnosti Tegos znamenalo zásadní obrat v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Vznikla na základě iniciativy skupiny odborníků, kteří chtěli přinést na trh novou kvalitu...

Otázky, které hýbou Českou republikou

Zelené zdroje ani tuzemskou, ani evropskou energetiku nespasí, proto ostatně Němci tak horečně budují terminály na plyn. Poslední čas na nápravu státního dluhu má...

Zahraniční politika

Na listopadovém plenárním zasedání ve Štrasburku jednal Evropský parlament o stavu energetické unie. Debata přímo navazovala na oficiální představení Zprávy o stavu energetické unie...