Connect with us

Zadejte svůj dotaz

.

Zdraví

Probouzíte se ráno zadýchaní? Možná trpíte sexsomnií!

Spánková porucha známá jako sexsomnie, či „noční sex“, představuje stav, kdy dochází k provozování sexuálních aktivit během spánku. Jakožto forma parazomnie, tedy spánkového chování mezi bděním a spánkem, sexsomnie zahrnuje nevědomé zapojení do sexuálních činností, včetně masturbace nebo sexuálního styku s jinou osobou.

Zdroj: canva.knihovna
Zdroj: canva.knihovna

Tento stav může být spojen s nedobrou pamětí na události, což často provází pocity studu a trapnosti. Přesné rozšíření sexsomnie není zcela jasné, nicméně výzkumy naznačují, že je poměrně vzácná, přičemž výskyt je vyšší u mužů než u žen.

Příznaky sexsomnie zahrnují nevědomé sexuální chování během spánku, včetně masturbace, sexuálních hlasitostí, pohybů nebo dokonce pokusů o pohlavní styk. Pro partnery je často obtížné rozpoznat tento stav, neboť může dojít k odlišnému chování oproti normálu.

Příčiny sexsomnie nejsou zcela jasné, nicméně některé lékařské stavy a životní styl mohou hrát roli. Mezi ně patří například spánková apnoe, konzumace alkoholu, nedostatek spánku nebo stres.

Diagnóza a léčba sexsomnie vyžaduje odbornou péči. Specialista na spánek může pomoci s diagnostikou a navrhnout vhodnou léčbu, včetně změn životního stylu a léků. Pro osoby trpící sexsomnií může být obtížné zvládat své pocity, avšak důležité je vyhledat pomoc a hovořit o svých emocích s odborníkem. Pokud máte partnera trpícího sexsomií, je důležité být otevření ohledně svých pocitů a společně hledat řešení, které zajistí pohodlí a bezpečí pro oba.

Zdroj: verywellmind.com

Může se Vám líbít